Senin, 04 Oktober 2010

Pengalaman Pribadi

Wisata Kalih Kaluarga

Senin ejing kula kalihan kaluarga ringkes-ringkes barang ingkang ajeng di beta. Sesampun niku kula kalihan kaluarga pamitan kalih tetanggi kalihan nitip simbah kula supados di tenggani. Jam sekawan enjing kula bidhal ting WBL. Sakderengipun kula nedha rumiyin ting warung ijo. Sesampun niku kula kalihan kaluarga nerusaken perjalanan. Jam sewelas kula kalihan kaluarga dumugi ting WBL-Jatim. Ting mrika kula lan adhi kula nikmatipun dolanan tingmrika. Kula nyabi manika warni dolanan. Ngantos Maghrib kula nembe menthas saking dholanan. Jam pitu sonten kula kalihan kaluarga wangsul. Ting perjalanan kula tilem.